STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

Na našej Discord komunite máme viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov. Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor.

Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

Príprava

na pohovor

START

START

START

otvoriť kurz

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov. Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Príprava na pohovor

Na našej Discord komunite máme viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor. Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

START

START

START

otvoriť kurz

Príprava

na pohovor

Na našej Discord komunite máme viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov. Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku

či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor. Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

START

START

START

otvoriť kurz

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor. Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

Príprava

na pohovor

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov.

Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku

či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Na našej Discord komunite máme

viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

START

START

START

otvoriť kurz

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov. Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku

či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov. Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku

či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Na našej Discord komunite máme viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

Na našej Discord komunite máme viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

Príprava

na pohovor

Príprava

na pohovor

STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor. Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor. Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

Na našej Discord komunite máme viac než 800 ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú. Je tiež miestom, kde budeš nahrávať svoje vypracované zadania a vidieť výstupy ostatných.

Počas kurzu ťa čaká niekoľko projektov. Vytvoríš blockchain, kalkulačku, piškvorky, textovú adventúrku

či funkčnú backendovú aplikáciu aj s databázou.

Poslednou časťou kurzu je príprava na pohovor. Prejdeme si najčastejšie pohovorové otázky a niekoľko zadaní, ktoré by si mohol/la dostať.

STAŇ SA

programátorom / kou

Komplexný online kurz nabitý projektmi

START

START

START

otvoriť kurz

START

START

START

otvoriť kurz

START

START

START

otvoriť kurz